HAKSIZ ÇIKMA ZAMMI İPTAL EDİLDİ

Haksız Çıkma Zammı İptal Edildi Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 52 HAKSIZ ÇIKMA ZAMMI UYGULAMASINA SON VERİLDİ HAKSIZ ÇIKMA ZAMMI UYGULAMASINA SON VERİLDİ 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “İtirazında tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan, hakkındaki itirazın reddolunduğu miktardaki amme alacağı %10 zamla tahsil edilir.”...


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!