MENKUL SATIŞLARINDA ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN TL OLARAK YERİNE GETİRİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

MENKUL SATIŞLARINDA ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN TL OLARAK YERİNE GETİRİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ Vergi Mevzuat Sirküleri – 2022/30 19.04.2022 tarih ve 31814 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2022-32/66) ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in “Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler” başlıklı 8. Maddesinde bazı değişiklikler...


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!