İHALE KARARLARINDAN DOĞAN DAMGA VERGİLERİNİN VUK’NIN DÜZELTME-ŞİKAYET HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA İNCELENEBİLECEĞİNE İLİŞKİN DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU KARARI

İHALE KARARLARINDAN DOĞAN DAMGA VERGİLERİNİN VUK’NIN DÜZELTME-ŞİKAYET HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA İNCELENEBİLECEĞİNE İLİŞKİN DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU KARARI Vergi Mevzuat Sirküleri – 2022/67 Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından alınan ihale kararlarından doğan damga vergilerinin davacılar tarafından ihale makamına ödenmesinin ardından, ihaleyi yapan ve ihale kararını imzalayan Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin resmi daire niteliğine haiz olmadığından bahisle...


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!