2024 Yılı 2. Dönem Çocuk Yardımı Gelir Vergisi İstisna Tutarı Belirlendi

Sosyal Güvenlik Sirküleri – 2024/12 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 05.07.2024 tarihinde yayımlanan “2024 Yılı Temmuz Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklar” Genelgesine göre; 01.07.2024 tarihinden itibaren işçilere ödenecek çocuk yardımı tutarından istisna edilecek gelir vergisi tutarı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Çocuk yardımı gelir vergisi istisnası (0-6 yaş)  453,90...

2024 Yılı Engellilik İndirimi Tutarları Belli Oldu

Sosyal Güvenlik Sirküleri – 2024/03 324 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında uygulanacak engellilik indirimi tutarları aşağıdaki gibidir; Birinci derece engelliler için: 6.900 TL, İkinci derece engelliler için: 4.000 TL, Üçüncü derece engelliler için: 1.700 TL. İlgili Resmi Gazete ilanı için tıklayınız.

2024 Yılı Yemek ve Yol Yardımı Gelir Vergisi İstisnaları Belli Oldu

Sosyal Güvenlik Sirküleri – 2024/02 Yemek Parası İstisnası 170 TL (KDV dahil 187) Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2024 takvim yılında uygulanmak üzere 170 TL (KDV dahil 187) olarak tespit edilmiştir....

5.000 TL Tutarındaki Emekli İkramiyesine İlişkin Kanun Yayımlandı

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 36 02/11/2023 tarih ve 32357 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7464 sayılı Kanunun 20 inci maddesi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 98. madde eklenmiştir. Tek seferlik 5.000 TL ödenmesinde dikkate alınacak kriterler şu şekilde belirlenmiştir: 1- 2023 yılı Ekim ödeme döneminde gelir...

Kısa Çalışma Ödeneği ile Nakdi Ücret Desteğinden Yersiz Yararlanan Sigortalılar İçin SGK’ya Eksik Bildirilen Günleri Tamamlama Hakkı Verildi

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 32 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İLE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANAN SİGORTALILAR İÇİN SGK’YA EKSİK BİLDİRİLEN GÜNLERİN TAMAMLANMASI 12/01/2023 tarihinde TBMM’de Kanunlaşan 7431 sayılı Yasanın5 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 94 üncü madde eklenmiştir. Bu maddede ”4447 sayılı Kanunun geçici 29 uncu ve geçici 32 nci maddeleri hükümlerinden yararlanan işverenler...

Yeni Kanun Teklifine Göre Emeklilik

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 06 TBMM Başkanlığı’na sunulan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde; ”1. Kanunun yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması için talepte bulunanlardan 506 sayılı Kanunun geçici 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi(SSK kapsamında emekli olacaklar için aşağıdaki...


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!