ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMALARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 30 ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMALARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ASGARİ İŞÇİLİK HESAPLAMALARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER: İhale  konusu  işler  ile  özel  nitelikteki  inşaat  işyerlerinden  özetle  İlişiksizlik  belgesi  verilmesi  iş  ve işlemlerine ilişkin SGK tarafından 2011/13 sayılı genelge yayımlanmış ancak SGK bu genelgede değişik gerekçeler nedeniyle değişiklik yapmıştır. Aşağıda bu değişiklikler açıklanmıştır. ¾ Tebliğ tarihinden itibaren 1 ay...


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!