Emeklilik Talebinde Bulunanların SGDP Kapsamındaki İşe Giriş Bildirgesi İşlemleri

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 12 Emeklilik işlemleri sırasında, “8-Emeklilik ve toptan ödeme” işten ayrılış nedeni ile sigortalı işten ayrılış bildirgesi bildirilen ve emeklilik talebinde bulunan sigortalı hakkında, emeklilik talebini takip eden günden itibaren “8- Sosyal güvenlik destek primi” sigortalılık kodu ile 4A sigortalı işe giriş bildirgesi elektronik ortamda bildirilebilmektedir.  Ancak, tüm bu şartları sağladığı...

SİGORTALILAR ÇALIŞTIĞINI SGK’YA BİLDİREBİLİR

Sigortalılar Çalıştığını SGK’ya Bildirebilir Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 45 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 12 inci maddesi ile 2013-11 sayılı SGK Genelgesinin 1 inci kısım 4 üncü bölüm 2.18 maddesinde sigortalının kendilerini bildirmesi konusu düzenlenmiştir. Buna göre 5510 sayılı Kanunun 4-1/a bendi kapsamındaki sigortalılar çalışmaya başladıklarını, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde...


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!