İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

İş ve Sosyal güvenlik Mevzuat Sirküleri – 2022/04 İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNİN YÜRÜLÜKTEN KALDIRILMASI07.01.2022 tarihli 31712 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Tebliğ ile 01/09/2012 tarihli ve28398 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “İşveren Uygulama Tebliği” yürürlükten kaldırılmıştır.İşveren işlemlerinin ayrıntılı olarak açıklandığı bu tebliğdeki hükümler değişik tarihlerde SosyalSigorta İşlemleri Yönetmeliğine taşınmıştır. Bu nedenle, sigortalılık tescili, işyeri tescili, sigortaprim tahakkuk...


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!