TÜKETİCİ KREDİLERİNDE BSMV ORANI YÜKSELTİLDİ

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE BSMV ORANI YÜKSELTİLDİ Vergi Mevzuat Sirküleri – 2022/42 11.06.2022 tarih ve 31863 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 5729 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile BSMV oranlarının düzenlendiği 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın birinci maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir. “ğ) Tüketici kredilerinde lehe alınan paralar üzerinden %10,” Yapılan düzenleme ile tüketici kredilerinde BSMV oranı %5’den %10’a...


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!