NAKDİ ÖDENEN KUMANYA YARDIMINDA SGK PRİMİ

Nakdi Ödenen Kumanya Yardımından SGK Primi Kesilir Mi? Sosyal Güvenlik Mevzuat Sirküleri – 22 NAKDİ ÖDENEN KUMANYA YARDIMI SİGORTA PRİMİNE TABİDİR 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 80’inci maddesinde; 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları aşağıdaki şekilde belirlenir. a) Prime esas kazançların hesabında; 1) Hak edilen ücretlerin,2)...


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!