Sosyal güvenlik mevzuatı açısından 2024 yılı mali tatil uygulaması

Sosyal Güvenlik Sirküleri – 2024/09 Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’a göre, her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar mali tatil uygulanmaktadır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlamaktadır. Buna göre 2024 yılı mali tatili 2 Temmuz Salı günü başlayıp, 20 Temmuz günü...

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2022 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANIYOR

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2022 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANIYOR Vergi Mevzuat Sirküleri – 2022/46 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan meslek mensuplarının, 1-20 Temmuz günleri arasında mer’i mevzuata göre yapmaları gereken bazı vergi ve sosyal güvenlik işlemelerini 20 Temmuz tarihinden sonraya erteleyerek meslek mensupları ve yükümlülere kolaylıklar...


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!