ODA VE BORSALARIN MAHİYET KODLARI ÖZEL (2 VEYA 4) OLARAK BELİRLENDİ

Sosyal Güvenlik Duyurusu – 17 ODA VE BORSALARINMAHİYET KODLARI 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, “Herhangi  bir  sosyal  güvenlik  kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  alanlar  bu  aylıkları kesilmeksizin;  genel  bütçeye  dahil  daireler,  katma  bütçeli  idareler,  döner  sermayeler,  fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve...


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!