Yemek Kartlarına İlişkin SGK Genelgesi Yayınlandı

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 71 Yemek Kartlarına İlişkin SGK Genelgesi Yayınlandı Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından 17.11.2022 tarih ve 2022/323 sayılı ile alınan karar doğrultusunda yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, günlük asgari ücretin yüzde 23,65’ inin prime esas kazançtan istisna tutulmasına karar verilmişti. Karara...

Nakdi Yemek Yardımına İlişkin SGK İstisnası Yayınlandı

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 68 Nakdi Yemek Yardımına İlişkin SGK İstisnası Yayınlandı Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 97 nci maddesinin 7 nci fıkrasının (a) bendi, 11.11.2022 tarihli ve 32010 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile; “7) İşverenlerce; a) İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla, yemek bedeli adı...

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN YOL VE YEMEK YARDIMINDA İSTİSNA RAKAMLARI ARTTIRILDI

Sosyal Güvenlik Mevzuat Sirküleri – 36 2022 yılının ikinci dönemi için yol ve yemek yardımı istisna tutarları arttırıldı 08.07.2022 tarih ve 31890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5799 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile hizmet erbabına işverenlerce yapılan yemek yardımında gelir vergisi istisnası KDV hariç 51 TL (değişiklik öncesi 34 TL idi),toplu taşıma yol yardımında gelir vergisi istisnası...


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!