VARLIK BARIŞININ USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ

VARLIK BARIŞININ USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ Vergi Mevzuat Sirküleri – 2022/72 5 Temmuz 2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7417 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanununa geçici 15 inci madde eklenerek yeni bir varlık barışı düzenlemesinde bulunulmuş, konuyla ilgili açıklamalarımızla 7.7.2022/52 sayılı Sirkülerimizde yer verilmişti. Yeni Kanun düzenlemesine ilişkin olarak 9 Ağustos 2022...


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!