Sosyal güvenlik mevzuatı açısından 2024 yılı mali tatil uygulaması

Sosyal Güvenlik Sirküleri – 2024/09 Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’a göre, her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar mali tatil uygulanmaktadır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlamaktadır. Buna göre 2024 yılı mali tatili 2 Temmuz Salı günü başlayıp, 20 Temmuz günü...

07-Puantaj Kayıtları” Eksik Gün Nedeninin 0 Gün ve 0 Kazançlı Bildirimler İçin Seçilememesi Hakkında SGK Duyurusu

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 38 SGK tarafından yapılan 20.11.2023 tarihli duyuruya göre, kısmi süreli sözleşme olmaksızın sigortalıların puantaj cetvellerindeki çalışma sürelerini toplayarak 7,5’a bölen ve bu şekilde bulduğu sayıyı sigortalıların prim gün sayısı olarak SGK’ya bildiren işverenlerin -eksik güne ilişkin belgelerin ibrazının istenilmesi halinde- bildirimleri kabul edilmeyecek, sigortalıların günde kaç saatlik çalışmasının bulunduğu üzerinde...

MUHSGK’DA 15510 SİGORTA PRİM TEŞVİKİNDEN SADECE EYT EMEKLİLERİNİN FAYDALANABİLECEĞİNE DAİR SİSTEM UYARISI

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 37 Bilindiği üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 22/09/2023 tarihli “Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndirimi” konulu Genel Yazı yayımlanmıştır. Söz konusu Genel Yazı uyarınca; 08/09/1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayıp ilgili mevzuatta öngörülen yaş şartını tamamladıktan sonra yaşlılık aylığı bağlanmış olan sigortalılar için 15510...

VİZİTE EKRANINA SMS İLE GİRİŞ YAPILMASI HAKKINDA SGK DUYURUSU

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 33 Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 09/08/2023 tarihli “Çalışılmadığına Dair Bildirim Giriş Uygulaması SMS gönderilmesi” hakkında Duyuru yayımlanmıştır.  Söz konusu duyuruya göre; sigortalılar adına düzenlenen iş göremezlik raporlarına işverenler tarafından çalışılmadığına dair bildirim işlemi yapılan çalışılmadığına dair bildirim giriş sistemine erişimde güvenliği arttırmak amacıyla SMS kodu gönderimine başlanacaktır. Bu kapsamda giriş...

7440 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SGK’YA OLAN BORÇLARIN YAPILANDIRMA SON BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRESİ UZATILDI

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 27 SGK’YA OLAN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASINDA SON BAŞVURU TARİHİ DEĞİŞTİRİLDİ 26/5/2023  Tarihli  32202  sayılı Resmi    Gazetede  yayımlanan 7300  Numaralı  Cumhurbaşkanı Kararnamesinde; “”9/3/2023 tarihli ve 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci,3 üncü,4 üncü, 5 inci,6 ncı,7 nci ve 8 inci maddeleri ile...

DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERDE SGK’YA VERİLMESİ GEREKEN BELGE VE BEYANNAMELERİN VERİLME SÜRELERİ UZATILDI

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 26 ERTELEME KAPSAMINDAKİ BELGELER, BORÇLAR VE ERTELEME SÜRESİ SGK tarafından internet sitelerinde yayımlanan duyuru ile daha önce ertelenen bazı yükümlülüklerin süreleri uzatılmıştır. Buna göre, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas ili Gürün ilçesinde faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin...


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!