Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndirimi Hakkında SGK Genel Yazısı

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 34 SGK tarafından yayımlanan 22.09.2023 tarihli genel yazıda, SGDP sigorta prim indirim desteğinin getiriliş amacının 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 95’inci madde uyarınca 8.9.1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlamış olanlardan ilgili mevzuatı uyarınca yaş şartına bakılmaksızın yaşlılık aylığı bağlanması sebebiyle ortaya çıkabilecek istihdam kaybının önüne geçmek olduğu, söz konusu...

SGK’DAN TOPTAN ÖDEME ŞEKLİNDE ALINAN SİGORTA PRİMLERİ İHYA EDİLEBİLİR

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 55 TOPTAN ÖDEME ŞEKLİNDE ALINAN SİGORTA PRİMLERİNİN İHYA İŞLEMLERİ İlgili mevzuat bölümünde belirtilen genel yazıda açıklandığı üzere, 5510 sayılı Kanunun 31 inci  ve 36 ıncı maddeleri ile geçici 5 inci maddesinde toptan ödeme işlemlerinin nasıl yapılacağı açıklanmıştır. 5510 sayılı Kanunun 31 inci maddesi kapsamında yaşlılık toptan ödemesinin ihyası ile Kanunun...


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!