Sosyal güvenlik mevzuatı açısından 2024 yılı mali tatil uygulaması

Sosyal Güvenlik Sirküleri – 2024/09 Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’a göre, her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar mali tatil uygulanmaktadır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlamaktadır. Buna göre 2024 yılı mali tatili 2 Temmuz Salı günü başlayıp, 20 Temmuz günü...

6111 SAYILI TEŞVİK UYGULAMASINDA USTALIK VE KALFALIK BELGELERİNE YÖNELİK DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Sosyal Güvenlik Sirküleri – 2024/08 6111 SAYILI TEŞVİKTE USTALIK VE KALFALIK BELGELERİ HAKKINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK 4447  sayılı  İşsizlik  Sigortası  Kanununa  6111  sayılı  Kanunla  eklenen  Geçici  10  uncu maddesinde belirtilen teşvik;  a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;  1) Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için kırksekiz ay süreyle,  2)  Mesleki ...

Kısa Çalışma Ödeneği ile Nakdi Ücret Desteğinden Yersiz Yararlanan Sigortalılar İçin SGK’ya Eksik Bildirilen Günleri Tamamlama Hakkı Verildi

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 32 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İLE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANAN SİGORTALILAR İÇİN SGK’YA EKSİK BİLDİRİLEN GÜNLERİN TAMAMLANMASI 12/01/2023 tarihinde TBMM’de Kanunlaşan 7431 sayılı Yasanın5 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 94 üncü madde eklenmiştir. Bu maddede ”4447 sayılı Kanunun geçici 29 uncu ve geçici 32 nci maddeleri hükümlerinden yararlanan işverenler...

01.07.2023 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK YENİ ASGARİ ÜCRETE BAĞLI OLARAK DEĞİŞEN PARAMETRELER

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 31 ASGARİ ÜCRETE BAĞLI PARAMETLER 1/7/2023  ila  31/12/2023 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas  günlük  ve  aylık  kazançların  alt  ve  üst  sınırlarında,  yurtdışında  geçen  süreler  ile  hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primlerde dikkate alınacak tutarlar ile idari para cezalarında, geçici iş göremezlik...

EYT KAPSAMINDA EMEKLİ OLANLAR İÇİN 5 PUANLIK SİGORTA PRİM TEŞVİKİNİN USUL VE ESASLARI AÇIKLANDI

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 23 EMEKLİLER İÇİN 5 PUANLIK TEŞVİKTEN YARARLANMANIN USUL VE ESASLARI 03.03.2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na...

İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşviki

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 21 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alıp ondan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası...


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!