SGK Gecikme Cezası Oranı Artışı

Sosyal Güvenlik Sirküleri – 2024/06 SGK ALACAKLARINDA UYGULANAN GECİKME CEZASI ORANI DEĞİŞTİ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasında; “Kurumun prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için %2 oranında gecikme cezası...

07-Puantaj Kayıtları” Eksik Gün Nedeninin 0 Gün ve 0 Kazançlı Bildirimler İçin Seçilememesi Hakkında SGK Duyurusu

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 38 SGK tarafından yapılan 20.11.2023 tarihli duyuruya göre, kısmi süreli sözleşme olmaksızın sigortalıların puantaj cetvellerindeki çalışma sürelerini toplayarak 7,5’a bölen ve bu şekilde bulduğu sayıyı sigortalıların prim gün sayısı olarak SGK’ya bildiren işverenlerin -eksik güne ilişkin belgelerin ibrazının istenilmesi halinde- bildirimleri kabul edilmeyecek, sigortalıların günde kaç saatlik çalışmasının bulunduğu üzerinde...

01.07.2023 Tarihinden Geçerli Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı Yayımlandı.

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 30 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 2023 Yılı Temmuz Ayına Ait “Mali ve Sosyal Haklar” Genelgesine göre; 01.07.2023 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının güncel yıllık tavan tutarı 23.489,83 TL olarak belirlenmiştir. İlgili Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

01/07/2023 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE PRİME ESAS KAZANÇ TUTARI BELLİ OLDU

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 28 01/07/2023  TARİHİNDEN  İTİBAREN  UYGULANACAK  ASGARİ  ÜCRET  VE  SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ TUTARLARI 01/07/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanacak yeni asgari ücret ve sigorta primine esas kazanç tutarının ayrıntıları aşağıda açıklanmıştır. Günlük kazanç alt sınırı: 447,15 TL   Aylık kazanç alt sınırı: 13.414,50 TL   Günlük kazanç üst sınırı: 3.353.63 TL   Aylık...

Kıdem Tazminatı Tavanı Güncellendi

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 05 Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 13.01.2023 tarihli ve 27998389-010-06-02-1843378 sayılı Genelgesi ile 01/01/2023 – 30/06/2023 döneminde geçerli kıdem tazminatı tavanı güncellenmiştir. Buna göre 01.01.2023-30.06.2023 tarihleri arasında işçilere ödenecek kıdem tazminatının güncel yıllık tavan tutarı 19.982,83 TL olarak belirlenmiştir. İlgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Kısa Çalışma Ödeneği ile Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanan Sigortalılar İçin SGK’ya Eksik Bildirilen Günleri Tamamlama Hakkı Verildi

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 04 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İLE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANAN SİGORTALILAR İÇİN SGK’YA EKSİK BİLDİRİLEN GÜNLERİN TAMAMLANMASI 12/01/2023 tarihinde TBMM’ de Kanunlaşan 7431 sayılı Yasanın5 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 94 üncü madde eklenmiştir. Bu maddede”4447 sayılı Kanunun geçici 29 uncu ve geçici 32 nci maddeleri hükümlerinden yararlanan işverenler...


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!