2024 Yılı 2. Dönem Çocuk Yardımı Gelir Vergisi İstisna Tutarı Belirlendi

Sosyal Güvenlik Sirküleri – 2024/12 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 05.07.2024 tarihinde yayımlanan “2024 Yılı Temmuz Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklar” Genelgesine göre; 01.07.2024 tarihinden itibaren işçilere ödenecek çocuk yardımı tutarından istisna edilecek gelir vergisi tutarı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Çocuk yardımı gelir vergisi istisnası (0-6 yaş)  453,90...

2024 yılı ikinci dönem kıdem tazminatı tavanı belli oldu

Sosyal Güvenlik Sirküleri – 2024/11 Yeni kıdem tazminatı tavanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 05/07/2024 tarihli ve 3248709 sayılı Mali ve Sosyal Haklar konulu Sıra No:5 Genelgesi ile duyurulmuştur. Buna göre; 01/07/2024 tarihinden sonra işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavanı 41.828,42 TL olarak belirlenmiştir. İlgili genelge için...

Sosyal güvenlik mevzuatı açısından 2024 yılı mali tatil uygulaması

Sosyal Güvenlik Sirküleri – 2024/09 Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’a göre, her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar mali tatil uygulanmaktadır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlamaktadır. Buna göre 2024 yılı mali tatili 2 Temmuz Salı günü başlayıp, 20 Temmuz günü...

6111 SAYILI TEŞVİK UYGULAMASINDA USTALIK VE KALFALIK BELGELERİNE YÖNELİK DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Sosyal Güvenlik Sirküleri – 2024/08 6111 SAYILI TEŞVİKTE USTALIK VE KALFALIK BELGELERİ HAKKINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK 4447  sayılı  İşsizlik  Sigortası  Kanununa  6111  sayılı  Kanunla  eklenen  Geçici  10  uncu maddesinde belirtilen teşvik;  a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;  1) Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için kırksekiz ay süreyle,  2)  Mesleki ...

SGK Gecikme Cezası Oranı Artışı

Sosyal Güvenlik Sirküleri – 2024/06 SGK ALACAKLARINDA UYGULANAN GECİKME CEZASI ORANI DEĞİŞTİ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasında; “Kurumun prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için %2 oranında gecikme cezası...

2024 Yılı Sigorta Parametrelerine İlişkin SGK Genelgesi Yayımlandı

Sosyal Güvenlik Sirküleri – 2024/05 ASGARİ ÜCRETE BAĞLI PARAMETLER 1/1/2024  ila  31/12/2024  tarihleri  arasında  uygulanmak  üzere  sigortalılar  için  sigorta  primine  esas günlük  ve  aylık  kazançların  alt  ve  üst  sınırlarında,  yurtdışında  geçen  süreler  ile  hizmet borçlanmalarında,  isteğe  bağlı  sigortalılar  ve  genel  sağlık  sigortalılarının  ödeyecekleri  primler  de dikkate alınacak tutarlar ile idari para cezalarında, geçici iş göremezlik...


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!