Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile ARGE ve Tasarım Merkezlerindeki Uzaktan Çalışma Süresi Uzatıldı

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 46 28 Aralık 2023 Tarihli ve 32413 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 8004 Sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım merkezlerinde çalışan personelin toplam sayısına veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirilen süreler bakımından belirlenmiş olan oranın, mahiyeti...

Kısa Çalışma Ödeneği ile Nakdi Ücret Desteğinden Yersiz Yararlanan Sigortalılar İçin SGK’ya Eksik Bildirilen Günleri Tamamlama Hakkı Verildi

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 32 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İLE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANAN SİGORTALILAR İÇİN SGK’YA EKSİK BİLDİRİLEN GÜNLERİN TAMAMLANMASI 12/01/2023 tarihinde TBMM’de Kanunlaşan 7431 sayılı Yasanın5 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 94 üncü madde eklenmiştir. Bu maddede ”4447 sayılı Kanunun geçici 29 uncu ve geçici 32 nci maddeleri hükümlerinden yararlanan işverenler...

2023 Yılı Asgari Ücret Destekleri Hakkında

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 17 Bilindiği üzere SGK tarafından yayımlanan 2023/12 sayılı Genelge ile Asgari Ücret Desteğine ilişkin detaylar açıklanmıştır. Buna göre; Uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalıları çalıştıran işverenlerce; – 2022 yılının aynı ayına ilişkin verilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 250,00 TL ve altında (toplu iş sözleşmesine tabi...

SGK Asgari Ücret Desteğine İlişkin Genelge Yayınladı

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 50 SGK Asgari Ücret Desteğine İlişkin Genelge Yayınladı    Uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalıları çalıştıran işverenlerce;  – 2021 yılının aynı ayına ilişkin verilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 179,00 TL ve altında (toplu iş sözleşmesine tabi işyerleri için 358,00 TL) bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme...

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezleri Dışında Geçirilen Süreler

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezleri Dışında Geçirilen Süreler Sosyal Güvenlik Mevzuat Sirküleri – 38 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2’nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan...


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!