7440 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SGK’YA OLAN BORÇLARIN YAPILANDIRMA SON BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRESİ UZATILDI

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 27 SGK’YA OLAN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASINDA SON BAŞVURU TARİHİ DEĞİŞTİRİLDİ 26/5/2023  Tarihli  32202  sayılı Resmi    Gazetede  yayımlanan 7300  Numaralı  Cumhurbaşkanı Kararnamesinde; “”9/3/2023 tarihli ve 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci,3 üncü,4 üncü, 5 inci,6 ncı,7 nci ve 8 inci maddeleri ile...

SGK Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin 2023/14 Sayılı Genelge Yayınlandı

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 15 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, 12/3/2023 tarihinde yürürlüğe giren 7440 Sayılı Kanun (Yapılandırma Kanunu) uyarınca SGK alacakların yapılandırılmasına ilişkin 20/03/2023 tarihli ve 2023/14 sayılı genelge yayımlandı. Yapılandırma Kapsamı Buna göre 31.12.2022 ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş;  Sigorta primleri,  Genel Sağlık Sigortası primleri,  İşsizlik sigorta primleri,  31.12.2022 tarihinden önce (bu tarih...

SGK, 6183 SAYILI KANUN’UN 48/A MADDESİNE GÖRE YAPILAN TECİL VE TAKSİTLENDİRMEDE DEĞİŞİKLİK YAPTI

SGK’NIN TECİL VE TAKSİTLENDİRME İŞLEMLERİNDE DEĞİŞİKLİK Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 46 İlgili mevzuat bölümünde belirtilen düzenleme ile 31.05.2018 tarihli 30437 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil Ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır. İlgili Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında...


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!