2023/Mart Ayı Sigorta Primi, KDV İade Alacağından Mahsubu Suretiyle 26.05.2023 Tarihine Kadar Ödenebilecek

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 25 SİGORTA  PRİMİNİN  KDV  İADE  ALACAĞINDAN  MAHSUBU  SURETİYLE ÖDENMESİ SGK tarafından yapılan duyuruda ” 2023/Mart dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresinin 5/5/2023 Cuma günü sonuna kadar uzatılması nedeniyle, mükelleflerin KDV iade alacaklarının 2023/Mart dönemine ilişkin SGK prim borcuna 20/5/2023 tarihine kadar mahsubunda gecikmeler yaşanacağı ve bu...

2023 Yılı Sigorta Parametrelerine İlişkin SGK Genelgesi Yayınlandı

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 02 2023 Yılı Sigorta Parametrelerine İlişkin SGK Genelgesi Yayınlandı ASGARİ ÜCRETE BAĞLI PARAMETLER 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurtdışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primler de dikkate...

Çalışanlara Yapılan Yemek ve Elektrik, Doğalgaz, Isınma Ödemelerine Dair İstisnalara İlişkin Kanun Yayınlandı

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 65 Çalışanlara Yapılan Yemek ve Elektrik, Doğalgaz, Isınma Ödemelerine Dair İstisnalara İlişkin Kanun Yayınlandı 7420 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 09 Kasım 2022 Tarihli ve 32008 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. İşverenler için özellik arz eden hususlar aşağıda belirtilmiştir; – 01/12/2022 tarihinden...

Sosyal Güvenlik Kurumu e-Tebligat Uygulamasının Tüm İllerde Kullanıma Açılması

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 64 Sosyal Güvenlik Kurumu e-Tebligat Uygulamasının Tüm İllerde Kullanıma Açılması SGK, 1.11.2022  tarihinden  itibaren tüm illerde e-Tebligat başvurusu yapmış ve yapacak  olan  muhataplara  elektronik  tebligat  gönderilmeye  başlanacağını,  e-Tebligat başvurusu yapmamış gerçek ve tüzel kişilere 7201 sayılı Kanun ile 6183 sayılı Kanunda yer alan hükümlere göre eski usulde tebligat yapılmaya devam...

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı (Seri No: 321)

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 63 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı (Seri No: 321) 30 Ekim 2022 Tarihli ve 31998 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in (SERİ NO: 321) 2’nci maddesi gereğince, 311 Sayılı Tebliğin 21‘nci maddesi aşağıdaki şekilde...

SİGORTA PRİMİNDEN KISMEN İSTİSNA TUTULAN ÖDEMELER NELERDİR?

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 62 SİGORTA PRİMİNDEN KISMEN İSTİSNA TUTULAN ÖDEMELER NELERDİR? SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANCA KISMEN TABİ TUTULAN ÖDEMELER 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 97 inci maddesinin 7 inci ve 8 inci fıkralarında sigorta priminden kısmen istisna tutulan ödemeler belirtilmiştir. Aşağıda bu ödemeler...


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!