OHAL KAPSAMINDA GEÇİCİ SÜRE İLE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ DESTEĞİ GETİRİLDİ

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 19 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 31/03/2023 tarih ve 32149 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu kararname ile olağanüstü hal kapsamında “Özel Öğretim Kurumları, Sosyal Hizmetler, Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetleri, Teknoloji geliştirme bölgelerine yönelik destekler getirilmiştir. OHAL bölgesi SGK teşvikleri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri...

ASGARİ İŞÇİLİK HESABINDA KULLANILAN YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 53 ASGARİ İŞÇİLİK HESABINDA KULLANILAN YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASINDA KULLANILACAK YAKLAŞIK MALİYET BEDELLERİ Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 111 inci maddesinin üçüncü fıkrasında “Birim maliyet bedelleri, her yıl inşaatın sınıfı ve grubuna göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilerek SGK tarafından özel nitelikteki inşaat...


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!