OHAL KAPSAMINDA GEÇİCİ SÜRE İLE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ DESTEĞİ GETİRİLDİ

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 19 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 31/03/2023 tarih ve 32149 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu kararname ile olağanüstü hal kapsamında “Özel Öğretim Kurumları, Sosyal Hizmetler, Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetleri, Teknoloji geliştirme bölgelerine yönelik destekler getirilmiştir. OHAL bölgesi SGK teşvikleri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri...

Asgari Ücret ve Asgari Ücret Desteği Resmi Gazete’de Yayınlandı

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 78 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 22 Aralık 2022 tarihli 2022/02 numaralı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 29.12.2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. Buna göre; Asgari ücretin günlük tutarının 01.01.2023 ile 31.12.2023 tarihleri arasında brüt 333,60 TL olmasına, Asgari ücret desteğinin (6661), 2023...

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı (Seri No: 321)

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 63 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı (Seri No: 321) 30 Ekim 2022 Tarihli ve 31998 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in (SERİ NO: 321) 2’nci maddesi gereğince, 311 Sayılı Tebliğin 21‘nci maddesi aşağıdaki şekilde...

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ İŞ ALANLARINDA ÇALIŞTIRILAN HÜKÜMLÜLERİN SİGORTALILIĞINDA VE PRİM ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

HÜKÜMLÜLERİN SİGORTALILIĞI VE PRİM ÖDEME Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 54 5510 sayılı Kanunun; “Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular hakkında, iş kazası ve meslek hastalığı ile...


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!