SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARININ MAHİYET KODLARI KAMU OLARAK GÜNCELLENDİ

Sosyal Güvenlik Mevzuat Sirküleri- 2022/10 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARININ MAHİYET KODLARI KAMU OLARAK GÜNCELLENDİ   SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARININ MAHİYET KODLARISosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 28 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 18.8.2021tarihli ve 31572 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri YönetmeliğindeDeğişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesiyle değiştirilmiş olup;“Mahiyet kodu; yapılan işin...


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!