TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Vergi Mevzuat Sirküleri – 2022/73 26.10.2021 tarih ve 31640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7338 sayılı Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Tarhiyat Öncesi Uzlaşma başlıklı Ek 11.maddesinde bazı değişiklikler yapılmıştı. Yapılan Kanun değişikliklerine uygun olarak 20.08.2022 tarih ve 31929 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile 31.10.2011 tarih...


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!