Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile ARGE ve Tasarım Merkezlerindeki Uzaktan Çalışma Süresi Uzatıldı

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 46 28 Aralık 2023 Tarihli ve 32413 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 8004 Sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım merkezlerinde çalışan personelin toplam sayısına veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirilen süreler bakımından belirlenmiş olan oranın, mahiyeti...

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezleri Dışında Geçirilen Süreler

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezleri Dışında Geçirilen Süreler Sosyal Güvenlik Mevzuat Sirküleri – 38 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2’nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan...


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!