TÜRKİYE MAARİF VAKFI, YUNUS EMRE VAKFI, TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ, YEŞİLAY CEMİYETİ VE YEŞİLAY VAKFI SİGORTA PRİM TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK

Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfı, 5510 sayılı Kanunun Ek 20 nci maddesinin yürürlüğe girdiği 25/12/2021 tarihinden itibaren, ilgili kanunlarında belirtilen şartları sağlamak kaydıyla 5510 sayılı Kanun, 4447 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun, 5746 sayılı Kanun, 5225 sayılı Kanun, 3294 sayılı Kanun, 2828 sayılı Kanun ve 6331 sayılı Kanunda yer alan prim teşviki, destek ve indirimler ile diğer kanunlarla düzenlenen / düzenlenecek prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanabileceklerdir.


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!