2023 YILI FATURA DÜZENLEME SINIRI

2023 YILI FATURA DÜZENLEME SINIRI Vergi Mevzuat Sirküleri – 2023/32 I-) Vergi Usul Kanununun 232’inci maddesinde Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin 1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, 2. Serbest meslek erbabına, 3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara, 4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere, 5....

UZLAŞMA KOMİSYONLARININ YETKİ SINIRLARI YENİDEN BELİRLENDİ

UZLAŞMA KOMİSYONLARININ YETKİ SINIRLARI YENİDEN BELİRLENDİ Vergi Mevzuat Sirküleri – 2022/64 23 Temmuz 2022 tarihli ve 31901 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 539 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanunu’nun Ek 1 inci maddesinde yer alan yetkiye istinaden uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri vergilerle bunlara ilişkin vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük...


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!