TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Vergi Mevzuat Sirküleri – 2022/73 26.10.2021 tarih ve 31640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7338 sayılı Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Tarhiyat Öncesi Uzlaşma başlıklı Ek 11.maddesinde bazı değişiklikler yapılmıştı. Yapılan Kanun değişikliklerine uygun olarak 20.08.2022 tarih ve 31929 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile 31.10.2011 tarih...

UZLAŞMA KOMİSYONLARININ YETKİ SINIRLARI YENİDEN BELİRLENDİ

UZLAŞMA KOMİSYONLARININ YETKİ SINIRLARI YENİDEN BELİRLENDİ Vergi Mevzuat Sirküleri – 2022/64 23 Temmuz 2022 tarihli ve 31901 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 539 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanunu’nun Ek 1 inci maddesinde yer alan yetkiye istinaden uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri vergilerle bunlara ilişkin vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük...


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!