UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ

UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ Vergi Mevzuat Sirküleri – 2022/71 4 Ağustos 2022 tarih ve 31913 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile 13 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan tarhiyat sonrası uzlaşmaya ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenen ve 3 Şubat 1999 tarih ve 23600 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ’nde bazı değişiklikler yapıldı....


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!