VERGİ KİMLİK NUMARASI GENEL TEBLİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ

VERGİ KİMLİK NUMARASI GENEL TEBLİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ Vergi Mevzuat Sirküleri – 2022/43 16.06.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5 Sıra No.lu “Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile 19/6/2001 tarihli ve 24437 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No: 2)’nin “III- DİĞER MALİ İŞLEMLER” başlıklı bölümünün...


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!