VERGİ LEVHASI YAZDIRMA SÜRESI 31 MAYIS 2022 GÜNÜ SONA ERİYOR

VERGİ LEVHASI YAZDIRMA SÜRESI 31 MAYIS 2022 GÜNÜ SONA ERİYOR Vergi Mevzuat Sirküleri – 2022/36 6111 sayılı Kanunun 82 nci maddesiyle, VUK’nun 5 inci maddesinde yer alan “levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar.” ibaresi “levhayı almak zorundadırlar.” şeklinde değiştirilmiş ve bu değişiklikle vergi levhasının asılma...


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!