OTOMATİK BES SİSTEMİNE TEKRAR KATILIM

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 43 Otomatik BES Sistemine Tekrar Katılım Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 08/08/2022 tarihli ve 2022/21 Sayılı Genelge yayınlanmıştır. Genelgeye göre;  – Otomatik Katılım Sistemi(Zorunlu BES) kapsamında dâhil edildiği plandan cayma veya ayrılma hakkını kullanan çalışan, talep etmesi halinde, işvereni tarafından ayrıca bir işleme gerek olmaksızın ilgili plana tekrar dâhil...


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!