Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 06

TBMM Başkanlığı’na sunulan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde;

”1. Kanunun yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması için talepte bulunanlardan 506 sayılı Kanunun geçici 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi(SSK kapsamında emekli olacaklar için aşağıdaki çizelge dikkate alınabilir), 1479 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 2925 sayılı Kanunun geçici 2’nci maddesinin (B) bendi ve 5434 sayılı Kanunun geçici 205 inci maddesi hükümlerine göre yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartlan taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanırlar.

2. EYT kapsamında yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunarak ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 10 gün içerisinde en son çalışılan özel sektör işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır. Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, söz konusu sigortalıdan dolayı bu indirimden tekrar yararlanılamaz.”

ifadeleri yer almaktadır.

Kanun teklifinin bu haliyle yasalaşması durumunda EYT kapsamında 4/a statüsünde emekli olacaklar için kademeli prim gün sayısı şartının devam edeceği anlaşılmaktadır.

Kademeli 4/a emeklilik tablosu aşağıda paylaşılmıştır.

Ayrıca 3600 günden emeklilik için herhangi bir düzenleme yapılmamış olup kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı aranmaya devam etmektedir.

Diğer taraftan emeklilik kapsamında işten ayrılıp, 10 gün içinde tekrar aynı işyerinde çalışmaya başlayanlar için işveren hissesinde 5 puanlık destek öngörülmektedir.


Cinsiyet

Sigorta Başlangıç Tarih Aralığı

Sigortalılık Süresi

Gün Sayısı

KADIN

9.09.1981

23.05.1984

20

5000

KADIN

24.05.1984

23.05.1985

20

5000

KADIN

24.05.1985

23.05.1986

20

5075

KADIN

24.05.1986

23.05.1987

20

5150

KADIN

24.05.1987

23.05.1988

20

5225

KADIN

24.05.1988

23.05.1989

20

5300

KADIN

24.05.1989

23.05.1990

20

5375

KADIN

24.05.1990

23.05.1991

20

5450

KADIN

24.05.1991

23.05.1992

20

5525

KADIN

24.05.1992

23.05.1993

20

5600

KADIN

24.05.1993

23.05.1994

20

5675

KADIN

24.05.1994

23.05.1995

20

5750

KADIN

24.05.1995

23.05.1996

20

5825

KADIN

24.05.1996

23.05.1997

20

5900

KADIN

24.05.1997

23.05.1998

20

5975

KADIN

24.05.1998

23.05.1999

20

5975

KADIN

24.05.1999

8.09.1999

20

5975

ERKEK

9.09.1976

23.05.1979

25

5000

ERKEK

24.05.1979

23.11.1980

25

5000

ERKEK

24.11.1980

23.05.1982

25

5075

ERKEK

24.05.1982

23.11.1983

25

5150

ERKEK

24.11.1983

23.05.1985

25

5225

ERKEK

24.05.1985

23.11.1986

25

5300

ERKEK

24.11.1986

23.05.1988

25

5375

ERKEK

24.05.1988

23.11.1989

25

5450

ERKEK

24.11.1989

23.05.1991

25

5525

ERKEK

24.05.1991

23.11.1992

25

5600

ERKEK

24.11.1992

23.05.1994

25

5675

ERKEK

24.05.1994

23.11.1995

25

5750

ERKEK

24.11.1995

23.05.1997

25

5825

ERKEK

24.05.1997

23.11.1998

25

5900

ERKEK

24.11.1998

8.09.1999

25

5975

 

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!