YERLİ VE YABANCI FİLMLERİN SİNEMA GÖSTERİMLERİ İLE SPOR MÜSABAKALARI, AT YARIŞLARI VE KONSERLERDE UYGULANAN EĞLENCE VERGİSİ %0 OLARAK BELİRLENDİ

Vergi Mevzuat Sirküleri – 2022/95

16/12/1997 tarihli ve 23202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 97/10349 sayılı BKK ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 21 inci maddesinde yer alan eğlence vergisi oranları aşağıdaki gibi belirlenmişti.

a) (1) numaralı alt bendinde yer alan yerli film göstermeleri için uygulanan % (0) sıfır eğlence vergisi oranı %10,
b) (2) numaralı alt bendinde yer alan yabancı film göstermelerinden alınan %25 eğlence vergisi oranı %10.

23 Aralık 2020 tarihi ve 31343 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3320 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu BKK’ya eklenen Geçici 1’nci madde ile yerli ve yabancı film gösterimleri için belirlenen eğlence vergisi oranları, 31/5/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere %0 olarak tespit edilmiş, daha sonra;

2 Haziran 2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4061 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Temmuz 2021 tarihine,

⎯ 14 Temmuz 2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4273 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Mayıs 2022 tarihine,
⎯ 27 Mayıs 2022 tarihli ve 31848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5613 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu süre 31 Aralık 2022 tarihine, kadar uzatılmıştı.

Bu defa 21 Aralık 2022 tarihli ve 32050 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6584 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci maddesinin (I) numaralı bendinin;

a) 1) numaralı alt bendinde yer alan yerli film göstermelerinden alınan eğlence vergisi oranı,
b) (2) numaralı alt bendinde yer alan yabancı film göstermelerinden alınan eğlence vergisi oranı,
c) (4) numaralı alt bendinde yer alan spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi oranı, %0 olarak tespit edilmiştir.

Bu düzenleme yerli ve yabancı film gösterimlerinde eğlence vergisi oranı kalıcı olarak %0 olarak belirlenirken, ayrıca spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi oranı da %0 olarak belirlenmiştir.

6584 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Buna göre Belediye Gelirleri Kanunun 21’inci maddesine göre uygulanmakta olan eğlence vergisi oranları aşağıdaki gibi olmuştur.

Saygılarımızla…

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!