2014 YILI ÖNCESİNE AİT GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİM BORÇLARI SİLİNDİ

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 45 28/12/2023 tarihli 32413 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7491 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanununa eklenen geçici 100 üncü maddesinde ”5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında 1/1/2014 öncesine ait olup ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının...

5.000 TL Tutarındaki Emekli İkramiyesine İlişkin Kanun Yayımlandı

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 36 02/11/2023 tarih ve 32357 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7464 sayılı Kanunun 20 inci maddesi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 98. madde eklenmiştir. Tek seferlik 5.000 TL ödenmesinde dikkate alınacak kriterler şu şekilde belirlenmiştir: 1- 2023 yılı Ekim ödeme döneminde gelir...

7440 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SGK’YA OLAN BORÇLARIN YAPILANDIRMA SON BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRESİ UZATILDI

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 27 SGK’YA OLAN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASINDA SON BAŞVURU TARİHİ DEĞİŞTİRİLDİ 26/5/2023  Tarihli  32202  sayılı Resmi    Gazetede  yayımlanan 7300  Numaralı  Cumhurbaşkanı Kararnamesinde; “”9/3/2023 tarihli ve 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci,3 üncü,4 üncü, 5 inci,6 ncı,7 nci ve 8 inci maddeleri ile...

SGK Emeklilerinin Taban Aylığı Tutarı ve Bayram İkramiyeleri

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 20 05 Nisan 2023 tarih ve 32154 Sayılı ile 7447 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanunun 11. Maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun...

OHAL KAPSAMINDA GEÇİCİ SÜRE İLE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ DESTEĞİ GETİRİLDİ

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 19 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 31/03/2023 tarih ve 32149 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu kararname ile olağanüstü hal kapsamında “Özel Öğretim Kurumları, Sosyal Hizmetler, Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetleri, Teknoloji geliştirme bölgelerine yönelik destekler getirilmiştir. OHAL bölgesi SGK teşvikleri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri...

Özel bina inşaatlarında asgari işçilik hesaplamalarında değişiklik yapıldı

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 14 Gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği haiz olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan özel nitelikteki inşaat işyerleri hakkında ünitece yapılacak araştırma; inşaat maliyetine Kurumca yayımlanan tebliğ ile belirlenen asgari işçilik oranının %25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılmaktadır. Birim maliyet bedelleri, her yıl inşaatın sınıfı ve grubuna göre Çevre ve...


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!