GELİR VERGİSİ İSTİSNASI BEYAN ve TAAHHÜTNAMESİ

İş ve Sosyal Güvenlik Duyurusu 2022/08 Bilindiği üzere 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 23. Maddesinde (Ek:22/12/2021-7349/2md.) yer alan hükme göre hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgariücretin aylık brüt tutarından işçi Sosyal Güvenlik Kurumu primi ve işsizlik sigorta primidüşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri (Şu kadar ki, istisnayı aşan ücretgelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı...


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!