Değerle oranı

2022 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI % 122,93 OLARAK BELİRLENDİ

Vergi Mevzuat Sirküleri – 2022/88

Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkarılan ve 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 542 seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde, yeniden değerleme oranı 2022 yılı için % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edildi.

Yeniden değerleme oranları yıllar itibariyle aşağıdaki gibidir.

 

2022 yılı için belirlenen %122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) oranı, 2023 yılı vergilerinin artışında dikkate alınacaktır.

Saygılarımızla…

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!