Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu - 73

2023 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi Yayınlandı

Adalet Bakanlığı tarafından 14.12.2022 tarihinde yayımlanan  2023 YILI BİLİRKİŞİLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ tebliği ile bilirkişilerin 2023 yılı asgari ücret tarifesi belirlenmiştir.

Bu Tarifeye göre verilecek bilirkişi ücretleri aşağıda gösterilmiştir;

a) İcra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında görülen işler için

580,00 TL

b) Sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için

580,00 TL

c) İcra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için

580,00 TL

ç) Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için

960,00 TL

d) Aile, iş ve kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için

770,00 TL

e) Asliye ticaret ile fikri ve sınaî haklar mahkemelerinde görülen dava ve işler için

1.160,00 TL

f) İdare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işler için

960,00 TL

g) Cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar için

580,00 TL

ğ) Sulh ceza hâkimliklerinde görülen işler için

580,00 TL

h) Asliye ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için

 960,00 TL

ı) Ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için

 1.160,00 TL

i) Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görülen dava ve işler için

 1.220,00 TL

j) Yargıtay ve Danıştay’da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler için

 1.540,00 TL

İlgili Resmi Gazeteye ulaşmak için tıklayınız.

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!