Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu - 02

2023 Yılı Sigorta Parametrelerine İlişkin SGK Genelgesi Yayınlandı

ASGARİ ÜCRETE BAĞLI PARAMETLER

1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurtdışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primler de dikkate alınacak tutarlar ile idari para cezalarında, geçici iş göremezlik dikkate alınacak tutarlar aşağıda gösterilmiştir.

4-a bendine tabi sigortalıların Sigorta primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları;

a) Özel sektörde:

Günlük kazanç alt sınırı: 333,6 TL 

Aylık kazanç alt sınırı : 10.008,00 TL

Günlük kazanç üst sınırı : 2.502,00 TL 

Aylık kazanç üst sınırı: 75.060,00 TL

Sigorta Primi işçi payı (%14) :1.401,12 TL 

Sigorta Primi işveren payı (20,5): 2.051,64 TL 

Sigorta Primi işveren payı (15,5):1.551,24 TL (%5 indirim hakkı kazanılması halinde) 

İşsizlik Sigortası işçi payı (%1): 100,08 TL 

İşsizlik Sigortası işveren payı (%2): 200,16 TL 

İşverene Maliyeti: 12.259,8 TL 

İşverene Maliyeti: 11.759,4 (%5 indirim hakkı kazanılması halinde) 

Net Ücret : 8.506,80TL

b) Kamu sektöründe:

15/12/2022- 14/1/2023 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı; 

2022 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 215,70 TL x 16 gün = 3.451,20 TL 

2023 yılı Ocak ayının ilk yarısı için: 333,60 TL x 14 gün = 4.670,40 TL 

15/12/2022-14/1/2023 devresi için 3.451,20 TL+4.670,40 TL =8.121,60 TL

15/12/2022- 14/1/2023 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;

2022 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 1.617,75 TL x 16 gün = 25.884,00 TL 

2023 yılı Ocak ayının ilk yarısı için: 2.502,00 TL x 14 gün = 35.028,00 TL 

15/12/2022 -14/1/2023 devresi için: 25.884,00 TL + 35.028,00 TL= 60.912,00 TL

Çırak ve öğrenciler için; 

a) Özel ve Kamu sektörü için: 

Günlük kazanç tutarı: 166,80 TL 

Aylık kazanç tutarı : 5.004,00 TL 

15.12.2022- 14.01.2023 dönemi için hesaplama ayın ilk yarısı için 2022 yılı asgari ücretine göre, ikinci yarısı için 2023 yılı asgari ücretine göre hesaplandığından farklılık arz etmektedir.

15.12.2022- 14.01.2023 dönemi için;

15.12.2022-31.12.2022 dönemi için: 107,85 TL x 16 gün = 1.725,60 TL

01.01.2023-14.01.2023 dönemi için: : 166,80 TL x 14 gün = 2.335,20 TL 

15.12.2022-14.01.2023 devresi için: 1.725,60 TL + 2.335,20 TL = 4.060,80 TL

Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler, bursiyer ve kursiyerlerin Prime Esas Kazanç Tutarları;

a) Özel ve Kamu sektörü için;

Günlük kazanç tutarı: 333,60 TL

Aylık kazanç tutarı: 10.008,00 TL

15.12.2022- 14.1.2023 dönemi için hesaplama ayın ilk yarısı için 2022 yılı asgari ücretine göre, ikinci yarısı için 2023 yılı asgari ücretine göre hesaplandığından farklılık arz etmektedir.

15/12/2022 – 14/1/2023 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

15.12.2022-31.12.2022 dönemi için: 215,70 TL x 16 gün = 3.451,20 TL

01.01.2023-14.01.2023 dönemi için: 333,60 TL x 14 gün = 4.670,40 TL

15/12/2022-14/1/2023 devresi için: 3.451,20 TL + 4.670,40 TL = 8.121,60 TL

Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarlarından istisna olan yemek parası, çocuk ve aile yardımı tutarları;

Yemek parası: 333,60 TL x % 23,65 =78,90 TL (Günlük)

Çocuk yardımı: 10.008,00 TL x %2 = 200,16 TL (Aylık)

Aile yardımı: 10.008,00 TL x %10 = 1.000,80 TL(Aylık)

Ek-9 Ev Hizmetlerinde çalışanların ödeyecekleri sigorta primi:

Ayda 10 gün ve üzerinde çalışanlar için:

Günlük: 333,6 x %37,5=125,10 TL

Aylık: 10.008 x %37,5=3.753 TL

Ayda 10 günden az çalışanlar için; Günlük: 333,6 x%2=6,67

5510 sayılı Yasanın 5/g kapsamındaki sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

Günlük kazanç alt sınırı: 333,60 TL Aylık kazanç alt sınırı: 10.008 TL

Günlük kazanç üst sınırı: 1.000,80 TL Aylık kazanç üst sınırı: 30.024,00 TL (3 kat)

5510 sayılı Yasanın Ek 5 inci maddesine tabi sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

Bu sigortalılar %34,5 üzerinden prim ödemektedirler.

Günlük kazanç alt sınırına göre : :333,60 TL x 30 x % 34,5 = 3.452,76 TL

Günlük kazanç üst sınırına göre: 2.502,00 TL x 30 x % 34,5 = 25.895,70 TL

5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesine tabi sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;

Bunlar %32,5 üzerinden prim ödeyeceklerdir.

Günlük kazanç alt sınırına göre: 333,60 TL x 30 x % 32,5 = 3.252,60 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre: 2.502,00 TL x 30 x % 32,5 = 24.394,50 TL

İşsizlik sigortası primi dâhil ödemek isteyenler;

Bunlar %35,5 üzerinden prim ödeyeceklerdir.

Günlük kazanç alt sınırına göre: 333,60 TL x 30 x % 35,5 = 3.552,84 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre: 2.502,00 TL x 30 x % 35,5 = 26.646,30 TL

İsteğe bağlı sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

Günlük kazanç alt sınırı üzerinden prim tutarı

333,60 TL x 30 x %32 = 3.202,56 TL

Günlük kazanç üst sınırı üzerinden prim tutarı:

2.502 TL x 30 x %32 = 24.019,20 TL

Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan sürelerinde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler;

İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenlerin prim tutarı;

Aylık kazanç alt sınırına göre: 333,60 TL x 30 x %32 = 3.202,56 TL

Aylık kazanç üst sınırına göre: 2.502 TL x 30 x %32 = 24.019,20 TL

İşsizlik sigortası primi dâhil ödeyeceklerin prim tutarı;

Bunlar % 35 üzerinden prim ödeyeceklerdir,

Aylık kazanç alt sınırına göre: 333,60 TL x 30 x %35 = 3.502,80 TL

Aylık kazanç üst sınırına göre: 2.502,00 TL x 30 x %35 = 26.271,00 TL

2925 sayılı Kanuna tabi sigortaların Prime Esas Kazanç Tutarı;

Bunların prim ödeme gün sayısı ise her ay için 15 gün ve prim oranı %32,5 tir.

333,60 TL x 15 x % 32,5 = 1.626,30 TL

5510 sayılı Kanunun 4 -1/b kapsamındaki bağ kur sigortalıların prime esas kazanç tutarları;

– (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt bentlerine tabi sigortalıların ödeyecekleri prim tutarı,

Bunların prim oranları %34,5 dur.

Günlük kazanç alt sınırına göre : 333,60 TL x 30 x % 34,5 = 3.452,76 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre : 2.502,00 TL x 30 x % 34,5 = 25.895,70 TL

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve Ek 13 üncü maddesi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

10.008,00 TL x % 3 = 300,24 TL olacaktır.

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

10.008,00 TL x 2 = 20.016,00 TL x % 12 = 2.401,92 TL, olacaktır.

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

10.008,00 TL / 3 = 3.336,00 TL x % 12 = 400,32 TL olacaktır.

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olup bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar için Türkiye Barolar Birliği tarafından ödenecek ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

10.008,00 TL x % 6 = 600,48 TL, olacaktır.

Hizmet borçlandırılmasına esas tutar;

Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı: 333,6 TL x %32=106,75 TL

Üst sınırı : 2.502,00 TL x % 32 = 800,64 TL, olarak esas alınacaktır.

Yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutar;

Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı : 333,60 TL x % 45 = 150,12 TL

Üst sınırı : 2.502,00 TL x % 45 = 1.125,90 TL olarak esas alınacaktır.

Geçici iş göremezlik ödeneklerine esas günlük kazanç alt sınırı;

Günlük 333,6 TL

Yatarak tedavilerde günlük 166,80 TL

Ayakta Tedavilerde günlük 222,4 TL

Çırak ve öğrencilerin geçici iş göremezlik ödeneklerinin değiştirilmiş günlük kazanç alt sınırı;

Günlük 166,80 TL hesaplanacaktır.

Emzirme ödeneği: 520 TL

Cenaze yardımı: 2.054 TL

İdari para cezaları;

01.01.2023 ila 31.12.2023 tarihleri arasında işlenen fiiller için 10.008 TL esas alınarak idari para cezası uygulanacaktır.

Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin yuvarlaması;

5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında “Türk Lirası değerlerinin Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerlerin bir Kuruşa tamamlanacağı ve yarım Kuruşun altındaki değerlerin dikkate alınmayacağı” hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla bu yazıda, yapılan hesaplamaların sonucunda bulunan rakamın virgülden sonra üç basamaklı çıkan ve üçüncü basamağındaki rakamı yarım kuruş ve üzerinde olan değerler 1 Kuruşa tamamlanmış, yarım Kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmamıştır.

İlgili SGK Genelgesine ulaşmak için tıklayınız.

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!